Tổng hợp các tiêu chuẩn thang máy quan trọng và mới nhất hiện có mà bạn cần biết

Trong quá trình sử dụng và vận hành thang máy, sự an toàn luôn luôn được chú trọng hàng đầu. Bên cạnh các tiêu chuẩn chung về thang máy trên thế giới thì Việt Nam ta cũng ban hành bộ tiêu chuẩn thang máy riêng và yêu cầu tất cả các đơn vị thiết kế hay lắp đặt phải tuân theo. Theo dõi bài viết dưới đây để nắm rõ được những bộ tiêu chuẩn quan trọng này  

Tiêu chuẩn an toàn trong lắp đặt và sử dụng – TCVN 5744:1993

Bộ tiêu chuẩn thang máy Việt Nam này là một trong những bộ tiêu chuẩn được ban hành sớm nhất từ năm 1993. Đây là thời điểm mà tại Việt Nam, thang máy chưa được ưa dùng nhiều. TCVN 5744:1993 được áp dụng đối với các loại thang máy chuyên vận tải người hoặc hàng hóa, trong đó có quy định những yêu cầu cơ bản về sự an toàn trong lắp đặt và vận hành các loại thang máy.

Đối tượng của bộ tiêu chuẩn này là các loại thang máy có dẫn động điện, được chia làm 5 loại sau:

 • Thang máy chuyên vận tải người.
 • Thang máy chuyên chở người và có kèm theo hàng hóa.
 • Thang máy thiết kế chuyển chở bằng ca, sử dụng trong các bệnh viện.
 • Thang máy chuyên chở hàng hóa, có người đi kèm.
 • Thang máy chuyên chở hàng hóa, điều khiển ngoài cabin. Loại thang máy này khi thiết kế cabin phải khống chế kích thước để người không thể vào được.
Bộ tiêu chuẩn thang máy- yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng thang máy TCVN 5744:1993

Bộ tiêu chuẩn thang máy- yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng thang máy TCVN 5744:1993

Các quy định tiêu chuẩn thiết kế thang máy TCVN 5744-1993 với các nội dung chính như sau:

 • Quy định về các điều kiện lắp đặt đối với từng loại thang máy nhập khẩu hoặc liên doanh trong nước
 • Quy định tiêu chuẩn đối với các đơn vị thi công lắp đặt
 • Quy định về các vấn đề liên quan đến an toàn lắp đặt thang máy
 • Quy định về quy tắc nghiệm thu sau khi lắp đặt thang máy
 • Quy định về vận hành, sử dụng thang máy 

Tiêu chuẩn an toàn cơ khí – TCVN 5866:1995

Một trong những quy định tiêu chuẩn thang máy gia đình quan trọng tiếp theo đó chính là tiêu chuẩn TCVN 5866:1995. Quy chuẩn này được ban hành vào năm 1995, là một tiêu chuẩn về chất lượng thang máy trong lĩnh vực xây dựng. Chúng được sử dụng đối với các loại thang máy được phân loại và định nghĩ theo tiêu chuẩn TCVN 5744:1993 ở trên. Các nội dung chính trong bộ tiêu chuẩn thang máy này như sau:

 • Yêu cầu, tiêu chuẩn đối với bộ bộ khống chế vận tốc cabin.
 • Yêu cầu, tiêu chuẩn đối với cơ cấu hãm bảo hiểm của cabin.
 • Yêu cầu, tiêu chuẩn đối với giảm chấn và cữ chặn của cabin.
 • Yêu cầu, tiêu chuẩn đối với khóa tự động của cửa tầng.
Bộ tiêu chuẩn thang máy - yêu cầu an toàn cơ khí TCVN 5866:1995

Bộ tiêu chuẩn thang máy – yêu cầu an toàn cơ khí TCVN 5866:1995

Xem thêm:

Tiêu chuẩn về phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – TCVN 6904:2001

Vào năm 2001, Bộ Khoa học Công nghệ đã ban hành bộ tiêu chuẩn TCVN 6904:2001. Bộ tiêu chuẩn thang máy này quy định phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy, áp dụng cho thang máy dẫn động điện ở những trường hợp sau:

 • Sau khi lắp đặt và trước khi đưa vào sử dụng.
 • Sau khi tiến hành cải tạo và tu sửa thang máy.
 • Sau khi khắc phục sự cố nghiêm trọng.
 • Khi giấy phép sử dụng hết hạn.
 • Thử theo yêu cầu của cơ quan quản lý an toàn lao động.
Bộ tiêu chuẩn về phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - TCVN 6904:2001

Bộ tiêu chuẩn về phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – TCVN 6904:2001

Tiêu chuẩn trong phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt đối với phương pháp thủy lực – TCVN 6905: 2001

Bộ tiêu chuẩn thang máy 6905:2001 được ban hành bởi Bộ Khoa học và Công nghệ, tại đây quy định các phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt cho thang máy dẫn động thủy lực. Nội dung chính của bộ tiêu chuẩn thiết kế thang máy này áp dụng cho các trường hợp sau đây:

 • Sau khi lắp đặt và trước khi đưa vào sử dụng thang máy thủy lực gia đình
 • Sau khi được cải tạo và tu sửa
 • Sau khi khắc phục sự cố nghiêm trọng
 • Khi giấy phép sử dụng hết hạn
 • Thử theo yêu cầu của cơ quan quản lý an toàn lao động
Tiêu chuẩn thang máy- phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt đối với phương pháp thủy lực

Tiêu chuẩn thang máy- phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt đối với phương pháp thủy lực

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy -TCVN 6396-28:2013

Bộ tiêu chuẩn thang máy TCVN 6396-28:2013 về yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy được ban hành bởi Bộ khoa học và Công nghệ, là tiền đề trong mọi văn bản pháp luật. Các phần bao gồm trong bộ tiêu chuẩn này như sau:

 • Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy điện – TCVN 6395:2008 
 • Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy thủy lực – TCVN 6396 – 2:2009
 • Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy dành cho thang máy chở người và hàng. Phần 28: Báo động từ xa – TCVN 6396 – 28:2013
 • Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy chở người và thang máy chở người kèm hàng hóa. Phần 70: Khả năng tiếp cận thang máy của người, bao gồm người khuyết tật – TCVN 9396 – 58:2010
 • Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy dành riêng cho thang máy chở người, thang máy chở người và hàng. Phần 71: Thang máy chống phá hoại khi sử dụng -TCVN 6396-71:2013
 • Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy chở người và thang máy chở người và hàng. Phần 72: Thang máy chữa cháy -TCVN 6396-72:2010 
 • Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy chở người và thang máy chở người và hàng. Phần 73: Trạng thái của thang máy chở người và thang máy trong trường hợp có cháy-TCVN 6396-73:2010
 • Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy đang sử dụng. Phần 80: Yêu cầu về cải tiến an toàn cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng- TCVN 6396-80:2013
Bộ tiêu chuẩn an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy -TCVN 6396-28:2013

Bộ tiêu chuẩn an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy -TCVN 6396-28:2013

Quy định về tiêu chuẩn thang máy gia đình – TCVN 6395:2008.

Tiêu chuẩn thang máy TCVN 6395:2008 được ban hành bởi Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2008. Bộ tiêu chuẩn là một cấu phần nhỏ nằm trong Bộ TCVN 6396-28:2013. Áp dụng chủ yếu với dòng thang máy điện, yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt cố định, phục vụ nhưng tầng dừng cụ thể, có cabin chuyên chở người kèm hàng hóa.

Bộ quy định về tiêu chuẩn thang máy gia đình TCVN 6395:2008.

Bộ quy định về tiêu chuẩn thang máy gia đình TCVN 6395:2008.

Thang máy được treo bằng xích hoặc cao, di chuyển theo ray dẫn hướng phương thẳng đứng hoặc nghiêng không quá 150 độ so với phương thẳng đứng. Bộ tiêu chuẩn về chất lượng thang máy này đưa ra các quy định an toàn cho các cấu phần nên thang máy cũng như các tiêu chuẩn về thi công lắp đặt nó.

Những bộ tiêu chuẩn thang máy ở trên chính là thước đo cho mọi đơn vị thi công và lắp đặt cũng như về chất lượng của từng sản phẩm thang máy. Để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng, các bạn vui lòng liên hệ tới hotline 0984.696.683 của Thang máy GHT nhé.

CÔNG TY CP SẢN XUẤT THANG MÁY GHT VIỆT NAM

Hotline: 0984.696.683

Địa chỉ: Block 1- CN8, Cụm Công Nghiệp Ngọc Hồi – Xã Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội

Địa chỉ nhà máy: Block1- CN8, Cụm Công Nghiệp Ngọc Hồi – Xã Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội

Rate this post
0/5 (0 Reviews)

Mr Nguyễn Cao Giáp tốt nghiệp Kỹ sư cơ khí Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông là doanh nhân, đồng thời cũng là chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Cơ khí. Đặc biệt, ông rất am hiểu về ứng dụng của thang máy.

Đăng ký nhận báo giá Call: 0984.696.683